หน้าหลัก > บริการของเรา
บริการของเรา

โรงงานแห่งแรกซึ่งดำเนินการตั้งแต่เราก่อตั้ง บริษัท ในปี 1973 บนพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร พนักงาน 120 คน ต่อมาบริษัทได้จัดตั้งโรงงานผลิตที่ชลบุรี โดยบริษัท ATC abrasive Consltant จำกัด. ผู้ออกแบบโรงงานใหม่และรูปแบบการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานโรงงานล้อเจียร บนพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร และพนักงาน 200 คน

 

งานแสดงสินค้าและการส่งออก

สำหรับตลาดส่งออกเรามักจะเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าทั่วโลก (เช่น World Practical Fair: เยอรมนี , Canton Fair : จีน, Metalex : ไทย : ฯลฯ ) เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของเราและเยี่ยมชมลูกค้าของเราทุกปี

 

ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ

เพื่อการควบคุมคุณภาพที่ดีที่สุด เราได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการมาตรฐานของ ISO เพื่อเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบของกระบวนการของหินเจียรทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

 

ประสบการณ์กว่า 45 ปี

เป็นบริษัทผู้ผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์สิ่งขัดถู (abrasive) เป็นหลัก

 

มาตรฐาน ISO9001:2015

บริษัทฯ รับการตรวจรับรองมาตรฐานบริหารคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

 

คำนึงถึงความปลอดภัย

เราใส่ใจคุณภาพสินค้าเพื่อตอบโจทย์การใช้งานและความปลอดภัยให้กับลูกค้า

 

ผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล

มุ่งมั่นและพัฒนาคุณภาพสินค้า ความปลอดภัยในการใช้งาน และความพึงพอใจ